UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Wyszukaj instytucję w rejestrze

Wybierz interesujące Cię kategorie i wyszukaj podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów

Pobierz pełny rejestr podmiotów uprawnionych

Mapa zachodnio-pomorskie pomorskie warminsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie podlaskie lodzkie lubelskie opolskie dolnoslaskie slaskie swietokrzyskie malopolskie podkarpackie zachodnio-pomorskie pomorskie warminsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie podlaskie lodzkie lubelskie opolskie dolnoslaskie slaskie swietokrzyskie malopolskie podkarpackie

Województwo Dolnośląskie

Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich
POBIERZ xls

Inspekcja Handlowa

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a

50-059 Wrocław

Województwo Dolnośląskie

wiih.ibip.wroc.pl

e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl

Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego

Kategorie sporów konsumenckich:

inne usługi, inny transport, naprawa samochodów, sprzedaż towarów, usługi deweloperskie, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi remontowe, usługi turystyczne

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.cprsz.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikające z zawartej z konsumentem umowy oraz spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będącym producentem żywności, którą konsument nabył od innego przedsiębiorcy.

Kategorie sporów konsumenckich:

sprzedaż towarów

Elektroniczne Centrum Rozwiązywania Sporów Ultima RATIO

Rydygiera 17/U01

01-793 Warszawa

Województwo Mazowieckie

tel. +48606677808

www.ultimaratio.pl

e-mail: biuro@ultimaratio.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Postępowania w sprawach wynikających z umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Postępowania w sprawach z rękojmi i niezgodności towaru z umową niezależnie od miejsca dokonania trasakcji, usług świadczonych przez internet, a także spory wynikające z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

 

Kategorie sporów konsumenckich:

inne usługi finansowe, usługi telekomunikacyjne, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi

Izba Gospodarki Elektronicznej ( wykreślony z rejestru w dn. 06.07.2021r.)

ul. Pańska 96 lok. 83

00-837 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.mediacjeeizby.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby mającymi swoją siedzibę w Polsce, prowadzącymi sprzedaż towarów lub usług przez Internet

Kategorie sporów konsumenckich:

sprzedaż towarów, listy, paczki, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

ul. Towarowa 25A

00-869 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.koordynator.ure.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Koordynator prowadzi postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu (spory wszczete przez konsumentów przeciwko przedsiębiorcom (C2B)) pomiędzy:

  • odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym
  • prosumentami energii odnawialnej będącymi konusmentami
  • prosumentami wirtualnymi energii odnawialnej będącymi konsumentami
  • prosumentami zbiorowymi energii odnawialnej będacymi konsumentami
  • odbiorcami aktywnymi będącymi konsumentami odbiorcy paliw gazowych

a przedsiębiorcami:

  • przedsiębiorstwami energetycznymi
  • agregatorami
  • obywatelskimi społecznościami energetycznymi

 

 

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi energetyczne

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.uke.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

a) spory cywilnoprawne między konsumentami a dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
b) spory cywilnoprawne pomiędzy nadawcami albo adresatami a operatorami pocztowymi

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi telekomunikacyjne, listy, paczki

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

Województwo Mazowieckie

rf.gov.pl/polubowne

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy:
a) osobami fizycznymi a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym
b) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorca) a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe, inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Województwo Mazowieckie

pasazer.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy pasażerami a przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej, właścicielami dworca bądź zarządzającymi dworcem

Kategorie sporów konsumenckich:

transport kolejowy

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

M. Flisa 2

02-247 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.pasazerlotniczy.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory cywilnoprawne pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów

Kategorie sporów konsumenckich:

transport lotniczy, spory cywilnoprawne w zakresie roszczeń majątkowych wynikające z rozporządzenia 261/2004/WE (odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lub opóźnienie lotu) lub rozporządzenia 2111/2005/WE (informowanie o tożsamości przewoźnika lotniczego)

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności spory wynikające ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi finansowe, inne usługi

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie (wykreślony z rejestru w dniu 14.06.2019)

ul. Bacewiczówny 2/32

02-786 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.przyjaznelatanie.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi

Kategorie sporów konsumenckich:

transport lotniczy

Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Województwo Mazowieckie

zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe