UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Instytucje

Jest wiele instytucji pomagających w rozwiązywaniu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Specjalizują się w sprawach typowych dla danej branży, np. finansowej, telekomunikacyjnej czy energetycznej.

Ich działanie uzupełnia Inspekcja Handlowa. Zajmuje się ona sprawami związanymi ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług, dla których nie powstały wyspecjalizowane instytucje polubownego rozwiązywania sporów.

Podmioty te funkcjonują według określonych zasad. Specyfika poszczególnych spraw i postępowań jest różna. W większości przypadków prowadzone są bezpłatnie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej danej instytucji.

 

Ważne

  • Postępowanie polubowne jest postępowaniem poreklamacyjnym. Oznacza to, że ma miejsce dopiero wtedy, gdy po złożonej reklamacji konsument nie osiągnął porozumienia z przedsiębiorcą. Dlatego w pierwszej kolejności skontaktuj się ze sprzedawcą i spróbuj rozwiązać sprawę bezpośrednio z nim.

  • Spory konsumenckie mogą rozwiązywać podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

 

PUBLICZNE PODMIOTY SEKTOROWE

Usługi finansowe
Usługi finansowe

Rzecznik Finansowy i Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne
i pocztowe

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Usługi energetyczne
Usługi energetyczne

Koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Usługi transportowe
Usługi transportowe

Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Usługi transportowe
Usługi transportowe

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 

NIEPUBLICZNE PODMIOTY SEKTOROWE

utworzone przez przedsiębiorców z danej branży

 

Usługi finansowe
Usługi finansowe
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich
Usługi finansowe
Sprzedaż towarów
Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności
Usługi finansowe
Usługi różnego typu
Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO

 


 

INSPEKCJA HANDLOWA

Sprzedaż produktów
Sprzedaż produktów
Usługi turystyczne
Usługi turystyczne
Usługi deweloperskie
Usługi deweloperskie
Usługi edukacyjne niepubliczne
Usługi edukacyjne niepubliczne
Usługi remontowo-budowlane
Usługi remontowo-budowlane
Inne branże Inne branże, w których nie powstały wyspecjalizowane podmioty uprawnione