UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Platforma ODR

Platforma ODR - witryna internetowa dla rozstrzygania sporów konsumenckich w branży e-commerce

 

Infografika - Platforma ODR w 4 krokach

Funkcjonująca w Unii Europejskiej internetowa platforma Online Dispute Resolution (ODR) to powołane do życia przez Komisję Europejską narzędzie, dające konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu.

 

Platforma ODR oferuje szybkie, przejrzyste i co do zasady dobrowolne oraz bezpłatne wypracowanie porozumienia między przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorca, powiadomiony e-mailem o złożonej przez konsumenta skardze, może za pośrednictwem platformy sam zaproponować klientowi rozwiązanie niefortunnej sytuacji lub zaproponować rozwiązanie sporu z pomocą jednego z 350 niezależnych podmiotów, zajmujących się na terenie UE alternatywnym rozstrzyganiem sporów.

 

Korzystający z ODR przedsiębiorcy budują swoją reputację i wizerunek marki, jako dbającej o relację z klientami. Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i umożliwia tłumaczenie zamieszczonych tam skarg i wyjaśnień. Dla sklepów internetowych kierujących swoją ofertę do obywateli innych państw członkowskich UE, uczestnictwo w ODR jest prostym sposobem na wzmocnienie swojej wiarygodności na unijnym rynku.

 

Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr

 

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej i internetowego rozstrzygania sporów w UE znajdziesz na stronie:
europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_pl.htm